Skip to main content

 

Evenementen Reglement

De Porsche 914 Club Holland, haar bestuursleden alsmede een ieder die medewerking verleent aan evenementen zijn tegenover de deelnemers of hun rechtverkrijgenden en/of andere derden niet aansprakelijk voor enige persoons en/of materiële schade van welke aard en omvang dan ook, welke tijdens het plaatsvinden van de evenementen georganiseerd door en/of voor de Porsche 914 Club Holland is ontstaan, onverschillig de oorzaak.

Evenementen data zijn onder voorbehoud.