Skip to main content

In januari 1987 zag de Porsche 914 Club Holland statutair het levenslicht en ontving de erkenning van Porsche importeur Pon. Tevens verkreeg de club vrij snel de officiële goedkeuring uit Duitsland van Porsche AG.

Initiatiefnemers van deze club waren Ernst Jan Mastenbroek en Dick Reef. Bij de aanvang bestond de club uit een 35-tal enthousiastelingen. De club vormde meteen een belangrijk kader voor ontmoetingen en uitwisselingen van informatie. Tevens kon men via het lidmaatschap deelnemen aan eigen en andere evenementen in binnen- en buitenland. Het aantal leden is stelselmatig gegroeid en heeft het cijfer van 140 reeds overschreden. Naast Nederlandse leden sluiten zich ook steeds meer Belgische leden aan bij deze specifieke Porsche 914 Club waardoor grenzen verlegd worden.

Doelstelling van de club

  • de naambekendheid van de Porsche 914 bevorderen
  • het in stand houden van de Porsche 914
  • het bevorderen dat de leden de auto's in een zo goed mogelijke staat brengen.
  • het bevorderen van contact tussen(toekomstige) eigenaren in Nederland en België
  • het uitwisselen van informatie over leveranciers en het verstrekken van technische adviezen
  • het leggen van contacten met importeur, dealers, clubs in binnen- en buitenland
  • het organiseren van evenementen
  • het uitgeven van een clubmagazine en website

Evenementen

Jaarlijks staan een aantal gevarieerde evenementen op het programma zoals toerritten, zoekritten, slaloms, bezoek aan musea, technische dagen, fabrieksbezoek, deelname aan internationale bijeenkomsten enzovoorts.

Contacten

De club onderhoudt contacten met de officiële Porsche vertegenwoordiging in Nederland en Duitsland, met buitenlandse 914 clubs en met andere Porsche clubs in het algemeen.

Daarnaast is de club lid van de FEHAC, de officiële landelijke organisatie die de belangen van klassieke voertuigen behartigt op het niveau van de overheid.

Technische bijstand

De club beschikt over het originele werkplaatshandboek waardoor vaak onmisbare informatie voor restauratie of herstellingen te verkrijgen is. Daarnaast zijn een aantal leden beschikbaar die een schat aan ervaringsinformatie kunnen bezorgen en belangstellenden graag met raad en daad bijstaan zoals o.a. voor aankoop en restauratie.

Clubshop

De Porsche 914 Club beheert een clubshop (alleen voor leden) waar allerhande gadgets en eerder uitgegeven clubmagazines te verkrijgen zijn.

Interesse?

Bij interesse voor de activiteiten van deze club of voor meer informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Bij het besluit om lid te worden klikt u op deze link. We ontmoeten u graag bij één van onze volgende evenementen.